نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران با ارزیابی مثبت از اقدامات ایران در زمینه مبارزه با کرونا و آگاهی بخشی مردم در این زمینه، گفت: سازمان جهانی بهداشت نیز در مبارزه با ویروس کرونا در کنار مردم ایران است.

دکتر کریستف هملمن گفت: در حال حاضر می بینیم که بیماری کورونا همه مردم ایران را نگران کرده و باعث افزایش آگاهی عمومی نسبت به این بیماری شده است و نتیجه افزایش آگاهی عمومی این است که همه سوال می کنند و مهم است که سامانه های پاسخگو به مردم، در دسترس آنها هستند و پاسخ های بسیار خوبی به پرسش ها و ابهامات آنها می دهند.

وی یادآور شد: شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر برای افزایش آگاهی و اطلاع رسانی به مردم نسبت به بیماری کرونادر ایران خیلی فعال هستند و ما نیز آنها را تعقیب می کنیم. البته در کنار این فعالیت ها، برخی از شبکه های اجتماعی، تبلیغات نامناسبی نسبت به این بیماری دارند و اطلاعات نادرستی را به مخاطبان می دهند که به ضرر مردم است.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران اظهار کرد: سازمان جهانی بهداشت در سطح دفتر منطقه ای خود در ایران و همچنین دفتر مرکزی خود، اطلاعات بسیار خوبی را تولید کرده و در اختیار عموم مردم قرار داده است و اطمینان داریم که ارائه اطلاعات صحیح به مردم، گام موثری در مهار ویروس کرونا است.

کرونا در جهان بیماری جدیدی است

هملمن خاطرنشان کرد: کرونا بیماری جدیدی در دنیا است و باید برای مقابله با آن، اعتماد به نفس داشته باشیم و نقاط قوت را تقویت کنیم. مبارزه با این بیماری نیاز به اقدام همگانی و همه جانبه دارد. ما در جلسات متعددی به ویژه نشست روز گذشته با حضور وزیر بهداشت ایران و دبیر ستاد مدیریت و مقابله با کرونا دیدیم که وزارت بهداشت و دولت جمهوری اسلامی ایران به شدت برای مقابله با کروناویروس مصمم است و سازمان جهانی بهداشت نیز برای مبارزه با کرونا در کنار مردم ایران است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح بسیح ملی مقابله با کرونا در ایران منجر به افزایش دانش جهانی نسبت به این بیماری و همچنین تضمین سلامت مردم ایران می شود.

دسته‌ها: